Rozwiązania

Automatyka Budynków i Mieszkań
Rozwiązania Różnych Producentów

Jakie są korzyści z wyposażenia budynku w szeroko pojętą inteligencję?
1. Oszczędności liczone w pieniądzach
2. Oszczędności liczone w sekundach
3. Oszczędności liczone w ilości zużycia energii
4. Oszczędności liczone w emocjach
5. Oszczędności liczone w wysiłku potrzebnym do ciągłego biegania, aby wszystko sprawdzić przed wyjściem
6. Oszczędności związane z wykorzystaniem już istniejących sensorów np.: czujek ruchu systemu alarmowego
7. Oszczędności związane z miedzianym okablowaniem nieruchomości.

Możemy oczywiście sterować i zarządzać nowoczesnymi instalacjami montowanymi w budynkach:
• niezależnym oświetleniem dla każdego punktu,
• sterowanie parametrami powietrza (ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją i nawilżaniem),
• instalacją alarmową i dostępem do pomieszczeń,
• temperaturą wody,
• przyłączem wody,
• przyłączem prądu,
• roletami, żaluzjami i karniszamielektrycznymi,
• oknami,
• źródłami zasilania,
• urządzeniami audio/video,
• sprzętem AGD,
• siecią komputerową,
• bramami garażowymi, wjazdową i furtką,
• automatyką podlewania ogrodu,
• podgrzewaniem luster w łazienkach,
• stacją pogodową,
• symulacją obecności domowników,
• zasilaniem rezerwowym,
• basenem,
• zdalną aktualizacją systemu,
• innymi systemami istniejącymi w nieruchomości,
• geolokalizacją,
• itd,

Bez tytułu

ale w/w funkcjonalności powinny przede wszystkim dostarczać OSZCZĘDNOŚCI, a sterowanie powinno działać automatycznie ucząc się oszczędności na podstawie zwyczajów użytkowników. Takie rozwiązania sprawdzają się zarówno w mieszkaniu, domku jednorodzinnym, magazynie, pomieszczeniu usługowo-handlowym jak i w biurowcu o dużej powierzchni.

Wygoda i oszczędność
Wszystkie urządzenia znajdujące się w instalacji systemu inteligentnego domu mogą być podłączone przewodowo lub bezprzewodowo (nieinwazyjnie). Funkcjonalność pozwala na zdalny monitoring z poziomu przeglądarki internetowej – użytkownik systemu ma nieprzerwany dostęp do wszystkich parametrów budynku w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia (smartphone, tablet, komputer) z dostępem do Internetu.
Sterowanie obiektem może odbywać się ręcznie lub automatycznie, a wszelkie czynności konfiguracyjne i monitoring mogą być przeprowadzane zdalnie z dowolnego komputera lub telefonu komórkowego za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, jak również z poziomu panelów sterowania (tablic synoptycznych) umieszczonych w domu. Dodatkowo, jeśli zastosowane zostaną predefiniowane profile ustawień, możemy za pomocą jednego wyboru w intuicyjnym interfejsie wybrać konfigurację wszystkich podłączonych do systemu urządzeń np.: ustawienie „lato, urlop”. Nie trzeba wtedy biegać lub zmieniać wszystkie parametry w systemie, aby spokojnie wyjechać na wakacje.

Bezpieczeństwo – nadzór i powiadamianie
System dysponuje wieloma narzędziami powiadamiania o naruszeniu przestrzeni chronionej. Jeżeli w budynku zdarzy się cokolwiek niepokojącego, system natychmiast podejmie odpowiednią decyzję i uruchomi akcje oraz powiadomi zdalnie wskazane wcześniej osoby i/lub służby. Ta forma komunikacji jest oczywiście dwukierunkowa. Umożliwia wydawanie również poleceń systemowi. System będzie zintegrowany z istniejącym systemem alarmowym. Każdy element systemu może działać niezależnie od centrali. W przypadku uszkodzenia centrali, gdy system wykryje np:
• pożar,
• CO,
• gaz,
• zalanie pomieszczeń wodą,
• intruza,
• itd,
każdy element samoistnie podejmie decyzje o otwarciu rolet, okien, drzwi, uruchomieniu oddymiania, systemu gaśniczego, włączeniu kamer, rejestracji obrazu lub powiadomienia policji i inwestora itd.