Projekty

Nasz sposób prowadzenia projektów
Dostarczamy swoim Klientom wysokiej jakości produkty i usługi, dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb. Zapewniamy konsulting, projektowanie, wdrożenie i integrację urządzeń dotyczących wszelkich potrzeb infrastruktury inteligentnego budynku. Naszym celem jest implementacja spersonalizowanych rozwiązań opartych o szeroką gamę oferowanych na rynku produktów. Nasza wiedza oparta jest na naszych własnych doświadczeniach i pokrywa każdy etap projektu począwszy od planowania poprzez implementację, aż po wsparcie. Firma Intellix oddeleguje do realizacji zadań koniecznych do implementacji rozwiązań konsultantów, którzy świadczyć będą usługi doradcze.

Oto uszczegółowiony zakres prac:
1. Faza projektowa:
Przeprowadzenie oceny infrastruktury architektonicznej
Weryfikacja zakresu usług
Przygotowanie do instalacji
Weryfikacja wymogów systemowych
Weryfikacja struktury istniejącej

2. Faza wdrożeniowa:
Instalacja komponentów przewidzianych w dokumentacji projektowej
Integracja z produktami firm trzecich
Weryfikacja poprawności działania sprzętu i oprogramowania
Instalacja i konfiguracja kontrolerów, sensorów i czujników
Konfiguracja raportowania

3. Faza testowa:
Zdefiniowanie zadań testujących poprawność wdrożenia
Kontrola poprawności wykonania wdrożenia
Testy

4. Faza odbioru technicznego:
Demonstracja i omówienie czynności administracyjnych
Podstawowe wskazówki dot. identyfikacji i likwidacji usterek
Zalecane czynności serwisowe dla użytkownika końcowego
Podpisanie umowy serwisowej